เครื่องลดความชื้น dehumidifier-menu2 dehumidifier-menu3 dehumidifier-menu4 dehumidifier-menu5
 
การใช้งานเครื่องลดความชื้น (Application)
ห้องปฏิบัติการ
ห้องสอบเทียบเครื่องมือวัด
ห้องผลิตยา
โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง
ห้องเก็บชิ้นส่วนวงจรไฟฟ้า
ห้องเก็บสารเคมี
ห้องเก็บกระดาษ
ห้องเก็บยา และเวชภัณฑ์
ห้องสมุด
คลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์
ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธ์พืช
ห้องพักห้องสปา
 
 
Customer Referrence
Hospital
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ โรงพยาบาลกรุงเทพ  
โรงพยาบาลนวมินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
The Goverment Services
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมป่าไม้
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)สาขา สตูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
Factory and Industry
บริษัท ฮาน่าเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา)จำกัด บริษัท ยู อาร์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยเซมคอน จำกัด
บริษัท เคฮินออโตพาร์ท จำกัด บริษัท ฟิวชั่นเ้บเวอร์เรจ จำกัด บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) บริษัท เมทัลฟอร์ม เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด  

ความชื้นหมายถึง ปริมาณไอน้ำที่ปะปนอยู่ในอากาศ ได้มาจากแหล่งน้ำต่างๆ ปริมาณไอน้ำในอากาศจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงอากาศจะรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ

เครื่องลดความชื้น “Inovent” มีหลายรุ่น หลายขนาด มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งเครื่องลดความชื้นที่เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ ความสามารถในการลดความชื้นได้ ตั้งแต่ 30 ลิตรต่อวัน จนถึงเครื่องลดความชื้นขนาดใหญ่ สำหรับห้องหรือโรงงานขนาดใหญ่ ที่ต้องการความสามารถในการลดความชื้นในปริมาณมากถึง 480 ลิตรต่อวัน

เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น หรือเครื่องกำจัดความชื้น เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมความชื้น เช่นห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บสินค้า โรงพยาบาล ห้องผลิตที่ต้องควบคุมความชื้น เป็นต้น

 
เครื่องลดความชื้นแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Dehumidifier)
เครื่องลดความชื้นรุ่น DR-302
ห้องปฏิบัติการ
ห้องทดสอบคุณสมบัติ
ห้องสอบเทียบเครื่องมือวัด
ฟิวเตอร์ ล้อ ถังน้ำ คอมเพลสเซอร์ ไทม์เมอร์  
Air Clean filter Wheel Water Tank Compressor Timer On/Off  
 
  คุณสมบัติ   
๐ ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็คโทรนิค
๐ แสดงค่าความชื้นภายในห้องเป็นตัวเลข
๐ สามารถปรับตั้งค่าตั้งแต่ 30%RH ถึง 90%RH ความละเอียดในการปรับค่า 1%RH
๐ มีถังเก็บน้ำในเครื่อง มีช่องสำหรับต่อท่อน้ำทิ้ง สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
๐ ใช้น้ำยา R-22, R-407c หรือ R-410a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๐ ฟิลเตอร์กรองอากาศ ถอดล้างทำความสะอาดได้
๐ มีล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
๐ ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ท สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าไฟฟ้าทั่วไปได้
Top 
 
เครื่องลดความชื้นขนาดกลาง (Medium Size Dehumidifier)
เครื่องลดความชื้นรุ่น DR-902
ห้อง Lab
ห้องสอบเทียบเครื่องมือวัด
ลายผลิตในโรงงานอุสาหกรรม
ฟิวเตอร์ ล้อ drain-dehumidifier พัดลม คอมเพลสเซอร์ ไทม์เมอร์
Air Clean filter Wheel Direct Drain Auto Fan speed compressor Timer On/Off
คุณสมบัติ
๐ เครื่องลดความชื้นขนาด90 ถึง120 ลิตรต่อวัน
๐ แผงควบคุมของเครื่องลดความชื้นแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลข
๐ สามารถปรับตั้งค่าได้ ด้วยความละเอียด 1%
๐ ตัวถังของเครื่องลดความชื้น ทำจากเหล็กเคลือบสี  แข็งแรงทนทาน
๐ ตัวเครื่องลดความชื้นมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
๐ สามารถต่อท่อน้ำทิ้งจากเครื่องได้
๐ พัดลมกำลังสูง ให้อัตราการหมุนเวียนของลมที่ดี
Top 
 
เครื่องลดความชื้นขนาดใหญ่ (Large Scale Dehumidifier)
โรงงานอุตสาหกรรม
คลังสินค้าขนาดใหญ่
ฟิวเตอร์ ล้อ drain-inovent คอมเพลสเซอร์ Memory-inovent  
Air Clean filter Wheel Direct Drain Compressor Memory  
คุณสมบัติ
๐ ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็คโทรนิค
๐ แสดงค่าความชื้นภายในห้องเป็นตัวเลข
๐ สามารถปรับตั้งค่าตั้งแต่ 30%RH ถึง 90%RH ความละเอียดในการปรับค่า 1%RH
๐ มีช่องสำหรับต่อท่อน้ำทิ้ง สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
๐ ใช้น้ำยา R-22 หรือ R-407c
๐ ฟิลเตอร์กรองอากาศ ถอดล้างทำความสะอาดได้
๐ ใช้ไฟฟ้า 1/50/220 V. หรือ 3/50/380 V.
Top